Posługujący w naszej poradni

Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie

Małżonkowie zajmujący się zagadnieniami profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. W swojej posłudze na rzecz profilaktyki zdrowia rodziny mają dużą praktykę w indywidualnej pracy z młodzieżą i dorosłymi: towarzyszą małżeństwom w kryzysie, prowadzą liczne konferencje, autorskie warsztaty dla rodziców. Posługują w poradni życia rodzinnego. Są małżeństwem od ponad 22 lat, rodzicami 4 dzieci. Pani Magdalena Ogrodowczyk jest Instruktorem Metody Rozpoznawania Płodności PSNNPR

Opinie

Joanna i Blazej Kmieciakowie

Joanna i Błażej Kmieciakowie są małżeństwem od 14 lat, są także rodzicami trzech dziewczynek. W ramach działań podejmowanych w Poradni, jako pedagodzy specjalni służą wsparciem w zakresie udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych. Państwo Joanna i Błażej w sposób szczególny starają się pomóc w problemach związanych z: uzależnienia w rodzinie, występowaniem konfliktów małżeńskich/ rodzinnych oraz trudności związanych z doświadczaniem choroby lub niepełnosprawności.. W swojej pracy bazując na wieloletnim doświadczeniu w zakresie przeciwdziałania agresji i kontroli złości oraz pomocy terapeutycznej udzielanej osobom niepełnosprawnym Państwo Joanna i Błażej starają się w sposób jak najpełniejszy otoczyć troską osoby potrzebujące pomocy.

Jolanta Biernacka

Doradca psychologiczny (Counsellor) Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Counselling - pochodzi od angielskiego słowa "to counsel", czyli wspomagać, wspierać, doradzać, konsultować. Świadczy pomoc w skutecznym pokonywaniu życiowych problemów, kłopotów z pogranicza psychologii i duchowości, problemów rodzinnych, małżeńskich i trudności w relacjach z innymi . Pomaga w uświadamianiu własnych uczuć, potrzeb i możliwości. Towarzyszy w procesie decyzyjnym, otwieraniu na zmianę i poszukiwaniu nowych rozwiązań życiowych. Jest mężatką. Ma dwoje dorosłych dzieci.

Magdalena i Łukasz Wójcikowie

Magdalena i Łukasz Wójcikowie, którzy z radością i otwartością wspierają działania poradni, dzieląc się swoim doświadczeniem, mądrością i czasem.
Są sakramentalnym małżeństwem od 14 lat i rodzicami 4 dzieci.